headerimage

Werkwijze

In de Psychologenpraktijk Lammers staat de samenwerkingsrelatie met de cliënt centraal. Deze is zeer persoonlijk en vertrouwelijk.

Het verloop van de behandeling is afhankelijk van veel factoren. Elke psychotherapie is uniek. Veel is afhankelijk van de motivatie voor de behandeling, de ernst en complexiteit van de klacht en de aard van de problematiek waarvoor hulp wordt gezocht. In de vrijgevestigde psychologenpraktijk wordt er aansluiting gezocht bij de mogelijkheden van de individuele cliënt of het cliëntsysteem.

De vorm van behandeling is ook afhankelijk van de fase van de therapie. In de beginfase wordt met name sterk ingezet op symptoombestrijding. Daarna is de behandeling meer gericht op de factoren die de problemen verergeren c.q. in stand houden.

Binnen onze praktijk wordt er voornamelijk gewerkt vanuit een Cognitief Gedragstherapeutisch behandelkader. Meer informatie kunt u vinden op www.vgct.nl.
Afhankelijk van de klachten en problemen kan er ook gewerkt worden vanuit andere referentie kaders, zoals systeem en cliënt gerichte psychotherapie.

De Psychologenpraktijk Lammers is in het bijzonder gespecialiseerd in angst-, dwang- en somatoforme stoornissen.