headerimage

Wet & Regelgeving

Er wordt gewerkt binnen de kaders van de wet- en regelgeving wat betreft:

  • wet BIG, inclusief besluit psychotherapie
  • WBGO, wet geneeskundige behandelovereenkomst
  • WBP, wet bescherming persoonsgegevens
  • WKCZ, wet klachtrecht cliënten in de zorgsector
  • ZVW, Zorgverzekeringswet