headerimage

Indicatiestelling en behandeling

Het psychotherapeutisch behandeltraject begint na de aanmelding met enkele intakegesprekken (max. 5 sessies).  Hierin worden de klachten en problemen van de cliënt besproken. Tevens worden anamnestische gegevens verzameld en kan er zonodig diagnostisch testonderzoek plaatsvinden.

Na de intakegesprekken wordt er een diagnose gesteld aan de hand van de DSM IV classificatie en wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden onder andere de hulpvraag, behandeldoelen en thema’s vermeld die tijdens de behandeling aan bod zullen komen. Na bespreking van het behandelplan kan er gestart worden met de behandeling. Er vindt periodiek een evaluatie plaats over de voortgang van de behandeling.