headerimage

Klachten

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid van bemiddeling door een klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen).

Als bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. De klachtencommisie van de LVVP bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliƫntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan, tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector, getoetst aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Daarnaast ben ik als LVVP lid aangesloten bij de Geschillencommisie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

Zie voor meer informatie: www.lvvp.info