headerimage

Vergoeding

Vergoeding door zorgverzekeraars

Sinds 1 januari 2008 zit de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het aantal sessies dat vergoed wordt is ongelimiteerd.  Registratie en declaratie gebeurt via Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Er dient rekening gehouden te worden met het verplichte eigen risico. (In 2016 bedraagt deze € 360,- ).

Met bijna alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten (zie voor volledige lijst hieronder).  Hierbij wordt aan het eind van de behandeling of na verloop van 1 jaar rechtstreeks een rekening gestuurd naar de zorgverzekeraar, zowel bij een Restitutiepolis als bij een Naturapolis, die wordt dan volledig vergoed.
Als er géén contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar wordt de rekening naar u gestuurd en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij een Restitutiepolis is er volledige vergoeding. Bij een Naturapolis wordt er 60% tot 80 % vergoed.

Sommige zorgverzekeraars hanteren een omzetplafond. Dit betekent dat voor de betreffende zorgverzekeraar een beperkt aantal vergoedingen uitgevoerd kan worden in een jaar.

Namen van zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten:

3332 O.W.M. Menzis Zorgverzekeraar U.A.
3333 O.W.M. AnderZorg U.A.
7054 O.W.M. Azivo Zorgverzekeraar U.A.
3311 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
3314 OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
3313 Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
0211 FBTO Achmea Zorgverzekeringen N.V.
3311 DVZ Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
3337 Agis Zorgverzekeringen N.V.
3337 TakeCareNow!
3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
3311 Pro Life (en DVZ)
8960 Caresco B.V.
8971 IAK Verzekeringen B.V. – Avéro Achmea
8958 Aevitae B.V. – Avéro Achmea
8966 Turien & Co Assuradeuren B.V. – Avéro Achmea
0441 ONVZ Zorgverzekeraar
0408 VVAA zorgverzekering
3331 PNO Ziektekosten
9018 De Amersfoortse Verzekeringen
3336 Ditzo Zorgverzekering
7032 Salland verzekeringen
7032 HollandZorg
7032 Energiek
8959 Caresco – ASR
8973 IAK Verzekeringen B.V. –  ASR
3328 Aevitae – ASR
7029 DSW Zorgverzekeraar
7037 Stad Holland Zorgverzekeraar
0101 N.V. Univé Zorg
0212 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht – Univé
0101 ZEKUR
0101 Zorgzaam Verzekerd
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
7095 IZA-Cura
7095 Bewust
7095 Plus
8972 IAK Verzekeringen B.V. – VGZ
7095 Caresco BV
8401 Turien & Co Assuradeuren – VGZ
8956 Aevitae
8956 VPZ Assuradeuren B.V. – VGZ
8401 Turien / IZA Cura
7095 IZZ Zorgverzekeraar N.V.
0699 IZA Zorgverzekeraar N.V.
3334 IZA-Gemeenten (VNG)
0736 UMC
3330 Aevitae / Cares en de Goudse – VGZ
9664 OWM CZ groep Zorgverzekeraar UA
9664 Delta Lloyd Zorgverzekering NV
9664 OHRA Ziektekostenverzekeringen NV
9664 OHRA Zorgverzekeringen NV

 

Tarieven zelfbetalers
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gb-ggz.
Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017:
https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz.pdf

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk de door de NZa vastgestelde tarieven voor SGGZ.
Dit zijn de tarieven voor de SGGZ in 2017:
https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17600_02__Gespecialiseerde_ggz_2017

 

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar

Overig zorgproduct (OZP) bij SGGZ
Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking.
Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven.
Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.
Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen.
De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht.
Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Tarief Overig (zorg)product¹
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie van +/- 45 minuten. Het tarief in mijn praktijk is dit tarief. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

De tarieven hiervoor zijn:

  • individuele therapie € 98,00 per sessie
    (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd)
  •  partnerrelatietherapie € 120,00 per sessie
    (60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd)
  • partnerrelatietherapie € 165,00 per sessie
    (90 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd)

Naast de kosten per sessie wordt ook de tijd in rekening gebracht voor overige indirecte tijd (bijv. maken behandelplan, diagnostiek, communicatie huisarts, etc.).
Het tarief hiervoor is € 98,00 per 60 minuten.