headerimage

Voor wie?

Psychotherapie is een vorm van psychische hulpverlening die een uitkomst kan bieden voor mensen met psychische klachten of problemen die zij zelf niet kunnen oplossen.
De psychische klachten waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn zeer verschillend. Enkele veel voorkomende psychische klachten zijn: depressie, angst, fobieën, dwanghandelingen- en gedachtes, psychosomatische klachten, persoonlijkheidsstoornissen, relationele problemen en werkgerelateerde problemen.

Iemand komt voor psychotherapeutische behandeling in aanmerking als:

  • aannemelijk is dat het proces van gedragsverandering leidt tot het opheffen van, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten
  • gebleken is of verwacht mag worden dat deze veranderingen niet op minder ingrijpende of anderszins effectieve wijze te bewerkstelligen zijn (bijvoorbeeld hulpverlening door een eerstelijnspsycholoog of maatschappelijk werker)
  • het behandelaanbod aansluit op de zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt
  • de cliënt expliciet instemt met de verschillende aspecten van het behandelingsaanbod.

Meer informatie is te lezen op: www.psychotherapie.nl.